Pridať inzerát do bazáru

Pridaný inzerát bude inzerovaný po dobu 2 mesiacov. Doba inzerovania sa predĺži pokaždé, keď editujete inzerát.

Použite čo najvýstižnejší názov, napr. Predávam dámske rajtky / Hľadám ohlávku veľkost cob
Presná cena alebo rozsah od-do alebo dohoda alebo zadarmo
Heslo je potrebné na editovanie inzerátu a zmazanie inzerátu.

MOJE POLOŽKY Inzerát v bazári Novú Stajňu Novú Službu Novú Udalosť