Klub Írskych Cobov SR hľadá na sezónu 2021 brigádnikov - na akciu 2.ročník zvodu ICSR.
Pozície:
- moderátor/moderátorka
- prekladateľ/ľka
- handler/handlerka
- kontrolór/kontrolórka pri vstupe
Opis pracovnej náplne:
Moderátor/rka: nutné príjemné vystupovanie, zhovorčivosť, ako výhoda znalosť plemien a farebnej škály koní. Náplň je moderovanie priebehu akcie tzn. predstavenie koňa, ktorý sa nachádza vo výstavnom kruhu, vyhlasovanie nasledujúcej triedy, vyhlásovanie informácií, obsluha PC z hudobným podkladom,...
Odmena: do 100€/deň
Prekladateľ/ľka: príjemné vystupovanie, znalosť anglického jazyka na minimálnej úrovni C1. Prekladanie posudkov a komunikácia so zahraničnými posudzovateľmi
Odmena: 30-50€/deň
Handler/handlerka: nutnosť ovládať prácu zo zeme. Predvádzanie zverených koní, práca vo výstavnom trojuholníku.
Odmena: 20€/deň
Kontrolór/rka: starostlivosť o poriadok pri vystupovaní koní do priestorov určených na predvádzanie, starostlivosť o poriadok a bezpečnosť v rámci areálu.
Odmena: 20€/deň

Viac informácií na icsr@icsr.sk

MOJE POLOŽKY Inzerát v bazári Novú Stajňu Novú Službu Novú Udalosť