Podporujú nás partneri

Slovenský Podkúvačský Cech

Slovenský Podkúvačský Cech (SPC) je organizácia zameraná na presadzovanie profesijného rozvoja podkúvačov, poskytuje vedenie a zdroje v prospech podkúvačstva a taktiež zlepšuje životné podmienky koňa cez vzdelávanie podkúvačov.


Poistenie koní a jazdcov

Prvá spoločnosť na Slovensku, ktorá sa venuje poisteniu koní, jazdeckých klubov, jazdcov a škôd spôsobenými koňmi.


Slovenská komisia vytrvalostného jazdenia

Oficiálna stránka komisie vytrvalostného jazdenia na Slovensku.


Organic green feed

Výrobca a dodávateľ širokej škály hydroponických zelených krmív ako je mladý ovos, mladá pšenica, mladý jačmeň, mladá kukurica atď.


Írsky Cob Slovenská republika

Združujeme majiteľov, chovateľov a priaznivcov plemena.

MOJE POLOŽKY Inzerát v bazári Novú Stajňu Novú Službu Novú Udalosť