Na tejto stránke budú uverejnené rôzne návody ako vybaviť žiadosti - napr. prepis koňa, registrácia farmy, preukaz pre žrebcov, atď.

Máte nejaký návod, ktorý chcete zdieľať a pomôcť tak ostatným ? Napíšte nám !

Neviete v akej forme nám poslať návod a čo všetko by tam malo byť ? S vytváraním vám radi pomôžeme.

Vyberte si zo zoznamu návodov / žiadostí


Ako získať osvedčenie na prepravu zvierat pre osobné účely


Ako sme si popísali v návode Ako začať ťahať príves s koňom, je dobré, aby pri každom prevoze koňa mal aspoň jeden z posádky osvedčenie o ochrane zvierat pri preprave. V prípade kontroly policajnými zložkami ste povinný preukázať toto osvedčenie.

Ako ho získať ?

  1. Prihlásite sa na kurz o ochrane zvierat pri preprave - https://www.ivvl.sk/ochrana-zvierat-pri-preprave, ktoré sa konajú najmä v Žiline alebo Košiciach - cena cca 85 eur
  2. Absolvujete jednodenný kurz v trvaní cca 7 hodín a úspešne zvládnete záverečný test
  3. Dostanete osvedčenie o úspešnom absolvovaní 


Čo ďalej ?

Chcem prepravovať zvieratá len pre osobné účely / pomôcť známym s prepravou / nebudem na tom zarábať

Samotné osvedčenie o absolvovaní kurzu nestačí. Je potrebné mať oficiálne osvedčenie o spôsobilosti vodiča a sprievodcu živých zvierat.
Žiadosť musí obsahovať tieto dokumenty:

  1. Kópia Osvedčenia o absolvovaní kurzu
  2. Kolok v hodnote - 4,50eur. Kolok si môžete vyžiadať na pošte alebo zakúpiť online a vytlačiť. Stránka https://m.ekolky.gov.sk/ - po registrácii prejdete na Úhrada poplatku online ->Veterinárna a potravinová správa -> Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 
  3. Vyplnenú žiadosť o vydanie osvedčenia nájdete -> TU

Toto všetko je potrebné zaslať Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe v mieste bydliska (zoznam nájdete po kliknutí), ktorá vám osvedčenie do pár dní vydá. Žiadosť je možné zaslať poštou alebo prísť osobne.
MOJE POLOŽKY Inzerát v bazári Novú Stajňu Novú Službu Novú Udalosť