Tretia a štvrtá lekcia imprinting tréningu

Predtým, ako začneme s treťou lekciou, zopakujeme predchádzajúce cviky na žriebäti. Zopakujeme masírovanie hlavy, končatín, vkladanie prstov do nozdier, uší, zdvíhanie končatín a pod.

Lekcia tretia

Správne vodenie žriebäťa na ohlávke je základom pre budúci výcvik do športu. Základom je naučiť koňa, aby sa neťahal dozadu. Musí skrátka vedieť, že keď je priviazaný, je mu znemožnené utiecť a preto sa o to nebude ani pokúšať. Už nasadenie ohlávky musí byť pre neho znakom, že je podriadený chovateľovi.

Pri niektorých podnetoch, ako je úkrok pri pôsobení holene pri jazdení, je reakcia žriebäťa žiadúca, preto sa snažíme žriebä na tieto úkony učiť. Hneď ako sa reakcia dostaví, tlak zoslabíme a postupne vytvárame podmienený reflex.

Nezabúdame, že pri každej správne vykonanej požiadavke žriebä odmeníme.

Cviky si rozdelíme postupne tak, aby sme žriebä veľmi nezaťažili a neznechutili.

Keď učíme žriebä cúvať, jemne ho zatlačíme do hrudníka dlaňou, ale nenútime ho hneď urobiť krok dozadu. Stačí, ak na začiatku len prenesie váhu na zadné končatiny.

Pre neskoršie dni pri tréningu cúvania už vyžadujeme, aby úkon splnilo. Postavíme sa tesne vedľa žriebäťa na úroveň jeho predných končatín, čelom k zvieraťu, hlavu pritom nemáme priamo nad hlavou žriebäťa, aby nás neudrelo ak ňou pohodí. Dlaňou pravej ruky zatlačíme na prsia. Ak úkon robíme správne, za pár minút by malo žriebä pri tlaku na prsia urobiť krok dozadu.

 

Pohyb dopredu vykonávame tak, že tlačíme žriebä medzi pätovým kĺbom a koreňom chvosta. Opäť nám musí na začiatok stačiť iba malý náznak kroku vpred. Postupne tréningy opakujeme. Žriebä pochopí a bude sa snažiť pri tlačení na správnu časť robiť kroky dopredu.

 

Tréning reakcie, kde bude v budúcnosti pôsobiť holeň je nasledovný:

  • Postavíme sa tesne vedľa žriebäťa, na úroveň jeho predných končatín.
  • Jednu ruku prestrčíme pod krk žriebäťa, a tým mu zabránime v pohybe vpred.
  • Jednu nohu presunieme dopredu za predné končatiny a tak zabránime pohybu dopredu. Žriebä by malo byť takto ohnuté okolo našej nohy.
  • Prstami druhej ruky zatlačíme na bok žriebäťa na tej strane na ktorej stojíme.
  • Tlak sa snažíme udržiavať, alebo opakovať kým sa žriebä nepohne od nás na stranu.
Nevyžadujeme hneď nazačiatku viac ako jeden krok. V ďalších dňoch tréningu už musí urobiť viac krokov a neskôr bude žriebä opisovať celý kruh.

Dosiahnutie kontroly nad zadnými končatinami je veľmi dôležitý cvik. Predné končatiny slúžia na kontrolu smeru chodu, presun zadných končatín do strany zabraňuje koňovi v úteku a tým v ňom vytvára pocit podriadenosti.

 

Pri týchto cvikoch sa žriebä má naučiť, že keď sa vodídko napne, musí jeho pohyb smerovať dopredu.

 

Lekcia štvrtá

 

V tejto lekcii sa snažíme zamerať na priväzovanie. Je vhodné, aby sme to naučili žriebä už od mladosti, aby to rýchlejšie pochopilo a zvládalo aj v dospelosti. Keďže sa žriebätá učia rýchlejšie, tak je to najlepšie obdobie.

Výhodou pre chovateľov je aj to, že žriebä je ľahšie a slabšie ako mladý alebo dospelý kôň, taktiež aj ohybnosť je vyššia ako v dospelom veku.

Kým začneme tento cvik, musí byť žriebä naučené na vodenie v priamom smere. Ak to nevie, učíme ho tie lekcie predtým, aby sme ho zbytočne nezmiatli.

S výcvikom začíname na mäkkom povrchu. Stačí ak pri pocítení tlaku na ohlávku urobí jeden krok vpred. Postavíme sa pred neho a vodidlo držíme v obidvoch rukách. Urobíme niekoľko krokov dozadu, aby sa vodidlo naplo. Keď žriebä pocíti tlak na ohlávku, malo by urobiť krok vpred alebo uskočí. Musí sa jednoducho naučiť, že krok vpred ho uvoľní, zatiaľ čo cúvanie alebo útek mu nepomôže.

Reakciu na posun žriebäťa dopredu môžeme posilniť aj tým, že dáme lonž okolo zadku. Vždy však prv ťaháme za vodidlo a až keď žriebä nereaguje použijeme lonž. Po týchto úspešne vykonaných úkonoch sa snažíme viesť žriebä za kobylou.

Najlepšie je priväzovať žriebä k plnej stene, aby nedošlo k prestrčeniu nohy alebo hlavy cez mreže. Kobylu priviažeme pozdĺž žriebäťa. To žriebä upokojí a nebude mať snahu újsť. V prípade keď sa bude žriebä vzpierať, tak by sme mu v tom mali zabrániť tak, že sa postavíme za neho. Túto lekciu opakujeme opatrne, aby sme žriebä naučili krok dopredu keď je uviazané a nie opačne. Zo začiatku priviažeme žriebä len na jednu minútu. Postavíme sa niekoľko krokov od žriebäťa a ak žriebä urobí krok vpred, tak je naučené na priväzovanie.

Žriebä nepriväzujeme na uzol ani ho nesmieme nechať samé.

Stále popri tom pracujeme aj s kobylou. Je medzi nimi vytvorené silné puto, preto nesmieme vyžadovať od žriebäťa, aby bolo mimo nej. Taktiež sa nesnažíme nechávať žriebä dlho uviazané pretože sa rýchlo unaví a potrebuje sa napiť mlieka.


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!