Samé skratky a hviezdičky – CSI, CDI5*, CVI, atď. ? Čo znamenajú ?

Určite ste sa s tým už stretli. Pozreli ste si stránku SJF (Slovenská jazdecká federácia) alebo FEI (Fédération Equestre Internationale) s tým, že chcete zistiť, kedy sa u nás alebo niekde inde konajú nejaké zaujímavé preteky. Klikli ste na kalendár a zrazu panika, stres, nevoľnosť. Vyskočila na vás horda skratiek, ktoré absolútne nedávali zmysel a nevedeli ste sa v tom orientovať. CSI ? CDI ? CSIO ? Nejaké hviezdičky ? Čo sú to nejaké skratky amerických kriminálok (C.S.I. Miami) ? Veď ja si chcem len pozrieť parkúr na svetovej úrovni poprípade nejakú tú drezúru alebo reining.

Ak sa pohybujete vo svete jazdectva už nejaký ten rok, určite vám tieto skratky veľa hovoria. Pre začiatočníka je to ale hotové utrpenie. Odkiaľ tieto skratky pochádzajú a čo všetko si za nimi môžeme predstaviť ? Poďme si to rozobrať a vysvetliť.

Všetky skratky sú vytvorené svetovou jazdeckou organizáciou FEI, ktorá má sídlo v Lausanne vo Švajčiarsku. Jeden z úradných jazykov vo Švajčiarsku je Francúzština a tú použili aj v názvoch jednotlivých disciplín. Súťaž sa vo francúzštine povie Concours, preto sa všetky disciplíny búdu začínať práve písmenom C.

Po tomto písmene nasleduje samotná disciplína taktiež vo francúzštine. Príklad si môžeme uviesť parkúr. Ten má skratku CSI, čo znamená – Concours de Saut International. Nebude asi žiadným prekvapením, keď si ukážeme, že drezúra má skratku CDI - Concours de Dressage International.  Všetky tieto skratky obsahujú písmeno čo označuje súťaže za medzinárodné (International). Jazdci sa vedia prebojovať na takéto súťaže až majú určité výsledky v vlastnej krajine. Na takéto preteky potom jazdci vystupujú pod organizáciou zo svojej domovskej krajiny a nie ako samostatní jazdci.

Zoznam všetkých skratiek a vysvetlení nájdete v tomto zozname:

Hlavná časť
CDI – (Concours de Dressage International) – Drezúra
CSI – (Concours de Saut International) – Parkúr
CCI – (Concours Complet International) – Military alebo Eventing (drezúra / parkúr / cross - country)
CIC – (Concours International Combiné) – Military alebo Eventing (drezúra / parkúr / cross - country)*
CAI – (Concours d'Attelage International) – Záprahy
CVI – (Concours de Voltige International) – Voltíž
CRI – (Concours de Reining International) – Reining (westernová forma drezúry)
CEI – (Concours de Raid D'Endurance International) - Vytrvalosť
CH-M – (Championnat du Monde) – Svetový šampionát
CH-EU (Championnat d'Europe) – Európsky šampionát
CPEDI (Concours Para-équestre de Dressage International) – Paradrezúra
CSN - (Concours de Saut National) - Národné parkúrové preteky 
CDN - (Concours de Dressage National) - Národné drezúrne preteky 

*Rozdiel medzi CCI a CIC v skratke – CIC je ľahšia / kratšia verzia CCI. Aby sa jazdec dostal na CCI musí dosiahnuť výsledky v CIC

Doplňujúce písmená pre presnejšiu špecifikáciu súťaže

O – (Olympic) – písmeno O sa dáva za ktorúkoľvek kategóriu a označuje najdôležitejšie preteky v danej krajine. Udeľuje ju FEI raz za rok. Príklad CSIO, CDIO, atď. - tieto súťaže zahrňujú kvalifikačné kolá na Olympijské hry

W – (World Cup Qualifier) - Označuje súťaž, ktorá v sebe zahŕňa kvalifikáciu na svetový pohár
Y – (Young rider) – Súťaž pre mladých – od 16 – 21 rokov
J – (Junior) - Súťaž pre mladých od 14 – 18 rokov
Ch – (Children) – Súťaž pre deti od 12 – 14 rokov
P – Kategória Pony
U25 – jazdci od 16 do 25 rokov
H(číslo) - horses in hand - označuje počet zapriahnutých koní 
GCL / GCT - Global Champions League / Global Championship Tour - Podujatie Longines
NC – (Nations Cup) – Národný šampionát
YH – (Young horses) – Mladé kone – líši sa od disciplíny – napr. v endurence môže štartovať starší kôň v porovnaní s drezúrou alebo parkúrom
AM – Amatérska kategória v drezúre
AM-a – Amatérska kategória v parkúre s výškou skokov do 140cm
AM-b – Amatérska kategória v parkúre s výškou skokov do 125cm

A teraz sa poďme pozrieť na hviezdičky a čísla, ktoré máme pri každej súťaži. V parkúre nám hviezdy určujú výšku prekážok, prize money a rýchlosť na základe ktorej sa vypočíta maximálny možný dovolený čas. Po jeho prekročení sa prirátajú trestné body. Na vysvetlenie si predstavte kolbisko, na ktorom je postavený parkúr. Po postavení prekážok sa zmeria trať, po ktorej musí prejsť jazdec s koňom. Ak bude dĺžka napríklad 455 metrov a súťaž má jednu hviezdu, čiže 350m/min, vypočíta sa čas 455m / 350m = 1.3 – to znamená, že maximálny povolený čas je 1 minúta 20 sekúnd a po prekročení nastupujú trestné body. V drezúre označujú hviezdičky okrem prize money obtiažnosť - jazdec musí splniť nižšie úrovne na určité percento úspešnosti aby mohol ísť do vyššej kategórie, určuje počet rozhodcov a ďalšie menšie úpravy pravidiel.

Ako detailný príklad uvedieme parkúr:

Jedna hviezda (1*)

 • Maximum Prize Money – Parkúr: €41 399
 • Výška prekážok: 1.00 – 1.20m
 • Rýchlosť: 350m/min

Dve hviezdy (2*)

 • Prize Money - Parkúr: €41 400 – €124 499
 • Výška prekážok: 1.10 – 1.30m
 • Rýchlosť: 350m/min

Tri hviezdy (3*)

 • Prize Money - Parkúr: €124 500 – €207 799
 • Výška prekážok: 1.20-1.45m
 • Rýchlosť: v hale 350m/min; vonku 375m/min

Štyri hviezdy (4*)

 • Prize Money - Parkúr: €207 800 – €416 499
 • Výška prekážok: 1.30 – 1.50m.
 • Rýchlosť: v hale 350m/min; vonku 400m/min

Päť hviezd (5*)

 • Prize Money Minimum - Parkúr: € 416 500
 • Výška prekážok: 1.30 – 1.60m
 • Rýchlosť: v hale 350m/min; vonku 400m/min

Ak by ste mali záujem preštudovať viac medzinárodné pravidlá, nájdete ich na oficiálnej stránke FEI. Nájdete tam prize money pre drezúru, millitary, atď.

Zhrňme si to teda všetko dokopy. Ako budeme čítať jednotlivé skratky ? Vezmime si obrázok vyššie a vysvetlime niektoré skratky:

CSIOCh NC-Y – Parkúr (CSI) s titulom významné podujatie (O) organizovaný národnou federáciou (NC) v kategórii mladých jazdcov a konkrétne deti od 12 - 14 rokov (Ch) 
CEI2* 120  - Vytrvalostná súťaž (CEI) s dvoma hviezdičkami s traťou dlhou 120km
CDIU25 – Drezúra (CDI) pre jazdcov od 16 – 25 rokov (U25)
CSIAm-A
– Parkúr (CSI) pre amatérov kategórie A, čiže prekážky do 140cm (Am-a)

Verím, že po prečítaní tohto návodu sa vám bude ľahšie orientovať vo svetových podujatiach a nestratíte sa.


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!