Ruja a žrebnosť kobýl

Prvá ruja, čiže estrus príde približne medzi 12-18 mesiacom veku. Chovateľská dospelosť zaraďuje kobylu do reálnej reprodukcie. Je to vo veku 3-4 rokov. Kobyla je sezónne polyestrické zviera, takže pohlavný cyklus je ovplyvnený prevažne ročným obdobím. Ruja trvá deväť dní, u kobyly sa to prejavuje nekľudným správaním, hrabaním a výtokom z pošvy.
 Na pohlavný cyklus má vplyv veľa faktorov, okrem výživy a ustajnenia aj svetlo a teplota prostredia, taktiež využitie kobyly. Správanie kobyly ovplyvňuje hormón a to estrogén. Po 24 hodinách od odznenia vonkajších príznakov ruje dochádza k ovulácii a dôjde k uvoľneniu folikulárnej steny. Produkuje sa hormón progesterón, vytvorí sa žlté teliesko a ak dôjde k oplodneniu embryo zostúpi do maternice a ďalej sa tvorí progesterón, ktorý je dôležitý na zachovanie gravidity. Ak sa stane, že k oplodneniu nedôjde, pohlavný cyklus sa opakuje a obnovuje. Kobyly sa prevažne pripúšťajú na jar a v lete. Aby sme dosiahli úspešný výsledok pri pripúšťaní je vhodné zistiť správny čas ovulácie u kobyly. Môžeme použiť rektálne vyšetrenie folikulov na vaječníku sonografom a palpáciou. Posudzujeme konzistenciu folikulu, jeho tvar a veľkosť, silu folikulárnej steny. Pripúšťanie môže byť prirodzené alebo vykonávané insemináciou. V praxi sa to snažíme zabezpečiť opakovaným pripúšťaním v 24 respektíve 36 hodinovom intervale.
Gravidita a jej diagnostika
Po oplodnení zostupuje embryo do maternice počas 4 až 7 dní.  Gravidita sa diagnostikuje klinickými alebo laboratórnymi metódami. Kobyla je v gravidite 333 dní t.j. 11 mesiacov. U kobýl je využívané aj rektálne vyšetrenie, graviditu maternice ide rozpoznať pre jej typický tvar pomocou palpácie, ale dnes sa veľmi spoľahlivo využíva ultrasonografia. Kobyly sa vyšetrujú v stoji voľne, poprípade  v stojacom boxe fixované.
Hormóny v gravidite
Vplyvom zmeny hormónov, sa u kobýl menia pohlavné orgány . Rozdiel je v dĺžke trvania a dôležitosti graviditného žltého telieska, ktorého funkciu postupne preberie placenta. Počas prvých šiestich týždňov je jeho prítomnosť a funkcia zachovaná. Produkuje potrebné množstvo progesterónu pre udržanie a funkciu zmien maternice v gravidite. Ku koncu piateho mesiaca dôjde k regresii folikulov aj žltých teliesok a ku koncu gravidity sa nachádzajú iba zostatky luteálneho tkaniva. Evolučné zmeny maternice vlastne pokračujú po zmenách z estrálneho štádia ako typické postestrálne a diestrálne zmeny, ale v dôsledku prítomnosti zárodku sa vyvíja graviditné žlté teliesko a to limituje aj ďalšie zmeny, predovšetkým na maternici. Taktiež sa zväčšujú rohy maternice, pretože placentácia prebieha aj v rohoch maternice, aj keď sa plod vyvíja len v tele maternice. Spolu s maternicou mení polohu aj krček maternice, ktorý je vťahovaný hlbšie a tak sa na konci gravidity nachádza na rozhraní panvovej a brušnej dutiny. Zmeny na pošve sa týkajú sfarbenia sliznice. Mesiac pred pôrodom sa zväčšuje aj mliečna žľaza kobyly a objavuje sa aj prvý sekrét. Výrazne ovisne brucho, vulva sa pred očakávaným pôrodom výrazne predĺži.

Pôrod kobýl

Pôrod je veľmi zložitá fyziologická zmena v organizme kobýl. Pred pôrodom kobylu pripravíme - a to zmenou kŕmnej dávky, pracovného využitia a poskytneme jej dôkladnú starostlivosť. Pozorujeme nalievanie vemena prvým mliekom – kolostrom. U mladých kobýl, ktoré rodia prvý krát sa mlieko objaví zvyčajne tesne pred pôrodom. Keď príde deň blížiaceho sa pôrodu, kobylu premiestňujeme do pôrodného boxu, alebo respektíve obmieňame podstielku, aby sa cítila pohodlne a aby žriebä prišlo do čistého prostredia. Väčšinou si kobyly samé dobre poradia s pôrodom, môžeme ich ale skontrolovať – aká je poloha plodu, pomocou ultrazvuku, ako je kobyla otvorená v otváracom štádiu, ako prebieha štádium vytláčacie. S pôrodom môžeme oboznámiť blízkeho veterinára, aby bol ochotne k dispozícií ak by prišli komplikácie. Pôrod prebehne zväčša do pol hodiny. Po pôrode, kobyla oblizuje žriebä. Našou úlohou je skontrolovať či dýcha a v akom stave je matka. Približne po pol hodine by malo mať žriebätko snahu sa postaviť. Maximálne do dvoch hodín od pôrodu je dôležité, aby pevne stálo a malo prvý kontakt s vemenom. Prvé mlieko, ktoré žriebätku veľmi chutí sa nazýva kolostrum. Kolostrum je tekutina, ktorú produkujú mliečne žľazy cicavcov krátko pred pôrodom a počas prvých dní po pôrode. Kolostrum je žlté, husté a lepkavé, veľmi sa líši od mlieka, ktoré kobyla produkuje neskôr. Keď sa blíži pôrodný dátum, vemeno sa napĺňa mledzivom. Ešte pred pôrodom zvykne odkvapkávať z ceckov. Tento proces je známy ako "voskovanie", pretože kvapkajúce mledzivo je husté, žlté a vyzerá ako vosk, ktorý kvapká z horiacej sviečky. Kolostrum je plné imunoglobulínov. Imunoglobulíny dávajú žriebäťu ochranu pred inváziou baktérií a pomáhajú zdraviu žriebäťa. Preto sa žriebä musí napiť kolostra do 2 hodín po narodení a najneskôr do 12 hodín života. Od dvanástich hodín po pôrode sa začne mledzivo meniť na mlieko, zmení sa aj jeho zloženie, farba a chuť. Zloženiu kolostra a mlieka kobýl sa nevenuje veľká pozornosť. Ale je vhodné poznať zloženie kolostra a mlieka kobýl, pretože poslúži pri zostavovaní náhrady mliečnej výživy pre žriebätá, ktorým matka uhynula pri pôrode. Aby bolo kolostrum a mlieko kobýl plné živín, je potrebné kobylám podávať v čase gravidity a laktácie najkvalitnejšie krmivá.

Obsah tuku, bielkovín a laktózy v kolostre a mlieku
Pri bielkovinách sú vysoké hodnoty v kolostre 6,28 % s následným výrazným poklesom až na hodnotu 1,71 % v 168 dni laktácie. Obsah tuku v kolostre 6 hodín po ožrebení bol 2,70 %, na 168. deň laktácie bol obsah tuku v mlieku 1,64 %. Pokles v obsahu tuku nebol rovnomerný, najvyšší obsah tuku sme stanovili na 24. hodinu laktácie (2,80 %). Počas 6 hodiny laktácie mala laktóza hodnotu 5,16 %, obsah laktózy v ďalších dňoch nepatrne stúpal a klesal, v 28 dni (6,28 %) začal stúpať na vyššie hodnoty, 168. deň laktácie nám ukazuje hodnotu laktózy na 6,97 %. Obsah bielkovín v kolostre a mlieku úzko koreluje s obsahom imunoglobulínov, ktoré majú veľmi veľký význam pre žriebä z hľadiska pasívnej imunizácie.
 
Obsah minerálnych látok v kolostre a mlieku
Minerálne látky v mledzive a mlieku kobýl sú zapojené do činnosti orgánov, prenosu energie a enzýmov. Veľmi významným zdrojom minerálnych látok je pastva, čo umožňuje najmä u kobýl mať kvalitné mlieko, plné minerálnych látok a vitamínov, ktoré žriebätá potrebujú pre rast a vývin. Najdôležitejšia je potreba vápnika a fosforu, ktorá sa zvyšuje v prvých mesiacoch laktácie. Počas celej laktácie sa obsah minerálnych látok a koncentrácie energie v mlieku kobýl mení. Výsledky obsahu minerálnych látok sú zamerané na zhodnotenie zmien obsahu minerálnych látok a energie v mledzive a mlieku kobýl v priebehu laktácie.
  • Obsah vápnika sa počas laktácie u kobýl mení. Týždeň po pôrode je hodnota Ca 1,08 g.kg-1. Vápnik v mlieku klesá na hodnotu 0,93 g.kg-1 na 28 deň laktácie. Hodnota 0,62 g.kg-1 je na 112 deň laktácie. Počas 168 dňa laktácie je hodnota vápnika iba 0,55 g.kg-1.
  • Významný prvok fosfor je najvyšší v prvom týždni laktácie a to 0,84 g.kg-1 (7. deň laktácie). Obsah fosforu má klesajúcu tendenciu počas celej laktácie. Po dvoch týždňoch od pôrodu je hodnota 0,69 g.kg-1. Na 56.deň laktácie je hodnota fosforu v mlieku kobýl 0,54 g.kg-1. Od 112.dňa až po 168.deň čo je hodnota fosforu v mlieku od 0,39 g.kg-1 – 0,38 g.kg-1.
  • Horčík ako významný makroprvok pre vývoj žriebät je v mlieku na hodnote 0,11 g.kg-1 prvý týždeň laktácie. Tak ako vápnik a fosfor aj horčík má počas laktácie klesajúcu tendenciu. Na 56.deň laktácie má horčík hodnotu 0,071 g.kg-1. O 50% je obsah Mg v mlieku nižší na posledný deň laktácie je hodnota horčíka 0,049 g.kg-1.
  • Makroelement sodík má týždeň po pôrode hodnotu 0,23 g.kg-1. Na druhý týždeň laktácie je hodnota 0,18 g.kg-1 Na v mlieku kobýl. Mierne stúpol na 28. deň laktácie na hodnotu 0,19 g.kg-1. Od 112. dňa laktácie je na hodnote pod 0.16 g.kg-1.
  • Draslík má najvýraznejší obsah na 14.deň laktácie a to hodnotu 0,69 g.kg-1. Na 56.deň je hodnota 0,63 g.kg-1. Najnižšia hodnota draslíka je v posledný deň laktácie a to 0,44 g.kg-1. Takáto hodnota je aj prvý týždeň laktácie.
  • Mikroelementy, ktoré sme spracovali z mlieka od kobýl boli Fe, Zn, Cu. Obsah železa v mlieku sa počas laktácie menil. Prvý týždeň po pôrode je hodnota Fe 1,19 g.kg-1. Vyššia hodnota je hneď na druhý týždeň a po 28 dňoch laktácie a to 1,29 g.kg1 Fe v mlieku. Úplne najvyššia je na 140. deň laktácie 2,66 g.kg-1. Posledný deň laktácie je hodnota 1,91 g.kg-1.
  • Zinok je veľmi dôležitý pre funkciu celého radu enzýmov podieľajúcich sa na metabolizme sacharidov a bielkovín a tiež pre regeneráciu kože a slizníc. Obsah zinku sa počas laktácie menil. Týždeň po pôrode je hodnota 2,5 g.kg-1. Na 14. deň laktácie je hodnota Zn 3,35 g.kg-1. Na 56.deň obsah zinku klesol na 1,73 g.kg-1. 112.deň je hodnota zinku 2,86 g.kg-1. Posledný deň laktácie (168.deň) je hodnota 2,58 g.kg-1 zinku v mlieku.
  • Meď u žriebät je veľmi dôležitá pri tvorbe nervových tkanív a správny vývoj kostí. V mlieku našich kobýl mal obsah medi klesajúcu tendenciu. Prvý týždeň je hodnota 0,32 g.kg-1. Na 28. deň laktácie je hodnota medi v mlieku 0,27 g.kg-1. Od 112 dňa laktácie je hodnota Cu pod 0,16 g.kg-1.
Dvanásť hodín po pôrode mledzivo obsahuje 2,69 MJ.kg1 brutto energie. Ďalšou spriemerovanou hodnotou bola hodnota zo 14 – teho dňa laktácie a to 2,41 MJ.kg-1. Mierne zvýšenie je v 56. dni laktácie na 2,56 MJ.kg-1. Brutto energia v 84. dni laktácie je na hodnote 2,33 MJ.kg-1. Posledný deň laktácie má mlieko kobýl najnižšiu hodnotu energie 2,05 MJ.kg-1 mlieka.
 
 
 
 
Použitá literatúra:
Šťastná D., Šťastný P., Špeciálna reprodukcia zvierat, Nitra 2013, ISBN 978-80-552-1035-3
Tobiašová A., Diplomová práca –  Vývoj obsahu látok a zloženie kolostra a mlieka u kobýl, Nitra 2016.
Dušek J. a kol., Chov koní, vydavateľstvo Brádza 2011, ISBN: 978-80-209-0388-4
Fotografia:Andrea Peterková archív z chovu/2012
 
 

Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!