Posledné lekcie imprintingového odchovu žriebät

Dnes si predstavíme posledné dve lekcie imprintingového odchovu žriebät

Ak ste nezastili začiatok určite si prečítajte aj prvú, druhú a taktiež tretiu a štvrtú lekciu aby ste na koniec tohto seriálu nadviazali.

Vedenie žriebäťa pri kobyle musí prebiehať v miernom tempe. Kobyla musí byť pokojná a musí rešpektovať chovateľa. S týmto výcvikom je dobré začínať v kruhovej ohrade. Vodidlo musí byť dlhé 3,5 metra. Postupujeme tak, že nasadneme na kobylu, vodidlo žriebäťa chytíme do pravej ruky, pričom žriebä je na vonkajšej strane kobyly. Vodidlo nepripevňujeme k sedlu. Urobíme dva kroky, zastavíme a dovolíme žriebätku, aby urobilo to isté. Postup stále opakujeme. Ak sa žriebätku nechce, tak môžeme použiť lonž okolo jeho zadku, ktorý chytíme do ľavej ruky. Následne žriebä dáme z druhej strany a postup opakujeme. Deň po dni cvičíme a skúšame aj nové obraty. Keď to žriebä zvláda, môžeme robiť vlnky, osmičky a podobne. Znova do obidvoch strán. V prestávkach keď je žriebä pokojné, nakloníme sa zo sedla a pohladkáme ho po hlave, krku a tele. Poslúži to ako odmena a lepšie si zvykne na jazdca. Keď všetko funguje ako má, môžeme prejsť aj do výcviku v kluse. Lonž môžeme neskôr nahradiť dlhou vôdzkou, ktorá ale nesmie byť veľmi napnutá, aby neobmedzovala pohyb zadných končatín, ale musí byť dostatočne silné, aby udržalo zadné končatiny podsadené a nos mierne pritiahnutý.

 

S pokročilím výcvikom môžeme začať, keď je žriebä naučené na vodenie na ohlávke a pekne kráča a klusá popri kobyle.

Postavíme sa na úroveň predných končatín žriebäťa, ktoré stojí pri našej pravej ruke. Nikdy nezabudnite držať vôdzku v oboch rukách. V pravej ruke držíme aj jazdecký bičík. Ak sa žriebä pohybuje veľmi rýchlo, ťukneme ho bičíkom do hrude. Ak je naopak veľmi pomalé, tak napnutým vodidlom ho potiahneme dopredu.

Žriebä naučíme zastaviť, keď zastavujeme aj my. Najlepšie je keď žriebä zastavíme náhle napnutím vodidla a odmenou mu bude uvoľnenie vodidla. Môžeme ho odmeniť aj pohladením a jemným, pokojným hlasom. Keď sa žriebä naučí zastaviť, postupne obmedzíme otáčanie sa k nemu. Pozornosť žriebäťa sa sústredí na našu ruku, v ktorej držíme vodidlo a keď mu naša ruka znemožní pokračovať v ceste, zastane. Zo začiatku vyžadujeme, aby pokojne stálo pár sekúnd. Postupne predlžujeme časové limity. Ak je kobyla stále v blízkosti žriebäťa, tak žriebä nestratí pozornosť spôsobenú úzkosťou.

 

Ďalšou úlohou bude naučiť žriebä cúvať. Podobne sme sa to snažili žriebä naučiť, už prvé dni.

Obrátime sa smerom ku žriebätku, dlaňou mu zatlačíme na hruď a pohneme ho smerom dozadu. Keď žriebä urobí krok vzad, odmeníme ho uvoľnením tlaku, pochvalou a pohladkáme ho. Po desiatich až pätnástich sekundách postup zopakujeme a vodidlo ťaháme smerom dozadu.

 

Začneme aj s výcvikom v rýchlejších chodoch. Ak sme žriebä viedli vedľa kobyly, vie, že má naklusať, aby zostalo s matkou. Žriebätá sa učia aj podmieneným reflexom a napodobňovaním. Ak kobylu niečo vystraší, žriebä sa toho bude báť tiež. Ak kobyla hrabe kopytami, žriebä si pravdepodobne vypestuje podobný zlozvyk. Po narodení sa však vytvorilo puto aj medzi chovateľom a žriebäťom. Keď vedieme žriebä, začneme bežať na mieste, napneme vodidlo a predĺžime. Potom postupne zvyšujeme rýchlosť. Žriebä by malo naklusať. Keď to urobí tak ho odmeníme. Postup zopakujeme až neskôr, aby aj prerušenie lekcie bolo pre žriebä odmenou.

 

Všestrannosť a prispôsobivosť je cenná vlastnosť každého koňa.

 

Príprava budúceho westernového koňa

Žriebä zoznámime s dobytkom. Kobylu so žriebätkom dávame do ohrady, vedľa ktorej je dobytok. Spolu s dobytkom ich môžeme dať len v prípade, že sme presvedčení o dostatočnej bezpečnosti. Ak máme teľa, ktoré je krotké a zvyknuté na priviazanie, môžeme ho priviazať v blízkosti žriebäťa. Týmto si žriebä zvykne na prítomnosť dobytka a jeho pach.

 

Príprava budúceho drezúrového koňa

Množstvo základných prvkov, je zahrnutých v imprinting trainingu. Keď sa žriebä nechá ľahko viesť v každom smere, v každom chode, pokojne stojí, cúva, otáča sa okolo predných a zadných končatín a pohybuje sa pokojne, je na ceste stať sa správnym drezúrnym koňom.

Pri ostatných disciplínach postupujeme podobne, pri výcviku koňa, ktorý bude napríklad skákať parkúr, môžeme ho zoznamovať s kavaletami a pod.

 

Nakladanie do prepravníka

Od každého koňa sa bude niekedy vyžadovať, aby cestoval prepravníkom. Ak kôň nie je zvyknutý, tak môže protestovať a počas cesty sa vážne zraniť. Veľa majiteľov koní stráca trpezlivosť, ak kôň nie je ochotný nastúpiť do prepravníka. Nemusíme čakať, kým bude kôň starší aby sme ho učili na prepravník. Práve naopak, čím skôr sa to naučí, tým lepšie to bude aj pre neho. Kobylu zavedieme prvú do prepravníka. Žriebä sa snažíme postaviť vedľa kobyly, ale nepriviažeme ho. Lekciu zopakujeme viac krát, a opakujeme v pravidelných intervaloch až do vyššieho veku žriebäťa.

Druhou možnosťou je, najmä ak máme starší nepoužívateľný prepravník, že ho odstavíme vo výbehu, kde púšťame kobylu a žriebä. Na zem prepravníka a pred prepravník položíme seno, kobyla a žriebä sa postupne naučia chodiť dnu, keď sa budú chcieť nažrať. Pri prepravníku s rampou dáme po bokoch rampy balíky slamy, aby sa žriebä pri vchádzaní do prepravníka nezranilo. Taktiež zakryjeme všetky možné ostré hrany.

 

 


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!