Dobré rady nad pastvu

Príležitosť pásť sa zlepšuje kondíciu, predchádza chovaniu súvisiacemu s nudou a znižuje riziko nárazov do hrubého čreva. Pasenie na tráve tiež pomáha znižovať výskyt žalúdočných vredov. Skrátenie času stráveného v zle vetraných stodolách znižuje vystavovanie sa mnohým alergénom. Prístup k dobrému krmivu poskytuje prírodný zdroj vitamínov a vlákniny.

Udržiavanie pastvín je základným opatrením k zaisťovaniu výnosnosti pastevného porastu a tým zníženiu celkových nákladov. Pri správnych agrotechnických zásadách – ako je mechanické ošetrenie a hnojenie, sa zvýši výnos oproti neošetrovaným pastvinám a to až dvoj – trojnásobne a taktiež sa zlepšuje i druhové zloženie porastu.

Ak ideme zakladať pastviny, tak je to najlepšie na pozemkoch s vyhovujúcimi fyzikálnymi vlastnosťami. Ak si chcete udržať pastviny zdravé, nie je dobré ich preťažovať. Nadmerne spásané rastliny nakoniec zhynú, takže vašim koňom zostane znížené množstvo dostupnej výživy. 

Na malom pasienku môžete mať veľa koní, no pokiaľ nezostanú príliš dlho a majú správny režim pastvy, môžete sa vyhnúť nadmernému spásaniu, tráva sa dokáže vzchopiť a tým si zabezpečí lepšie nutričné hodnoty.

Pri spásaní tráv sa odstráni listový a kmeňový materiál. Rastlina použije energiu uloženú v koreňoch na opätovné vypestovanie vypaseného listového materiálu. Tento opätovný rast je bujný, veľmi chutný a atraktívny pre pasúce sa zvieratá.

Svieža povaha rastu rastlín je dôvodom, že niektoré pastviny majú oblasti s veľmi krátkou trávou a iné s dlhšou trávou, ktoré kone nemajú tendenciu pásť. Kone sa budú neustále vracať do sviežich oblastí s krátkou trávou, než aby pásli dlhšie a menej chutné oblasti. Tento nerovný rast trávy je ďalším znakom nadmerného spásania, ktoré manažérom často chýba. Pri pohľade cez pole by sa mohli mylne domnievať, že je k dispozícii dostatok trávy. Existuje, ale nevyužíva sa rovnomerne.

Hospodárenie s pastvou zohráva veľa faktorov, od počtu pasúcich sa koní po druh trávy, poveternostné podmienky, počet hodín pastvy za deň a ročné obdobie. V ideálnom prípade by pastva mala byť spásaná na výšku najmenej 4 cm, potom by mali mať kone z pastvy pauzu, aby sa mohla pastva obnoviť na aspoň osem centimetrov.

Možno budete musieť byť pri správe pastvín kreatívni, aby ste sa vyhli nadmernému spásaniu, ale odmena vo všeobecnosti stojí za námahu.

Kľúčom k vytvoreniu dobrej a kvalitnej pastviny je výsadba vhodných druhov krmovín.

Najskôr sa ubezpečte, že vaše pastviny sú dobre obhospodarované. Žiadny druh krmoviny nebude pretrvávať, ak bude neustále nadmerne pasený alebo nesprávne riadený. Dobrá pastvina si vyžaduje dobré hospodárenie, bez ohľadu na to, aké krmoviny máme na svojich poliach.

Dobrým pravidlom sú minimálne 2 hektáre na dospelého koňa a 1 hektár na poníka alebo žriebä. Pamätajte, že klimatické podmienky alebo geografická poloha môžu zvýšiť minimálny hektár potrebný na dospelého koňa.

Na pastvinách a výbehoch by sa malo používať bezpečné a trvanlivé oplotenie, aby sa znížilo riziko traumy. Dvojité oplotenie medzi výbehmi minimalizuje prenos nákazlivej choroby medzi koňmi. Malo by sa zabrániť preplneniu. Nadmerne spásané pastviny, ktoré sú výsledkom nadmerného zásobovania, vedú k extrémom v pôdnych podmienkach (napr. prach alebo blato), prispievajú k zvýšenému zaťaženiu parazitmi a uprednostňujú premnoženie potenciálne toxických rastlín.

Kone by sa nemali pásť na piesočnatých pôdach,kedykoľvek je to možné, pretože požitie piesku počas pastvy predurčuje náraz piesku do hrubého čreva a konečníka, chronické hnačky a úbytok hmotnosti. Ak sa nedá vyhnúť piesočnatým pastvinám, riziko pieskovej koliky možno znížiť pravidelným kŕmením psylliom a zásobovaním stopovej mineralizovanej soli rovnakými časťami kostnej múčky.

Kone pasúce sa na pastvinách pri vode môžu byť vystavené zvýšenému riziku nakazenia sa určitými chorobami, ako je horúčka koní spôsobovaná a rozširovaná vodným hmyzom a slimákmi.  Pastviny a výbehy by sa nemali vyskytovať pri stojatej vode, aby sa znížili možnosti rozmnožovania komárov prenášajúcich infekčné vírusové ochorenia koní.

Je potrebné udržiavať aj hygienu pasienkov. Na jar alebo na jeseň sa larvy vyliahnu z vajíčok a stanú sa infekčnými počas dvoch až troch týždňov. "Ak odstránite výkaly raz týždenne, výrazne to zníži infekčnosť pasienkov. Odstraňovanie výkalov z polí dvakrát týždenne bude mať na parazitov rovnako veľký vplyv ako najprísnejší odčervovací program. Zachytávanie výkalov bolo spôsobom, akým ľudia historicky kontrolovali červy pred príchodom liekov na odčervenie. Tento postup môže byť vysoko efektívny. Hnoj sa odporúča zbierať dvakrát týždenne a ešte častejšie, ak je pastvina mokrá.


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!