Kopytá a ich zdravie

Zdravé kopyto je u koňa veľmi dôležité. Pre zdravú chôdzu potrebuje kôň zdravé kopyto. Rohovina steny na kopyte má byť hladká, lesklá, pružná, prebieha priamočiaro, nemala by sa rozštiepiť. Korunkový okraj na kopyte je pevne spojený z kožou bez poškodenia a jaziev. Kopyto sa celkovo musí prispôsobovať a byť pri pohybe pružné.

Kopytá u koní môžu mať pravidelný alebo nepravidelný tvar. O pravidelnom tvare kopyta hovoríme vtedy, keď predná stena je zo zemou v uhle 50 – 55 stupňov. Pätkové hrany prebiehajú rovnobežne s prednou stranou rohového kopyta, na predných a zadných kopytách sú kratšie o 2/3 respektíve o polovicu výšky prednej steny kopyta. Chodidlová plocha má byť mierne vyklenutá nahor a dovnútra.

Nepravidelné kopytá sú podmienené pri nepravidelnom postoji u koní. Keďže dosť často kôň stojí nepravidelne, tým sa vyvíja tlak na kopyto, ktoré je zaťažované len na určitý uhol a tým sa môže kopyto pretvárať. Rozoznávame zbiehavé kopyto, krivé kopyto, ostrouhlé kopyto, tupouhlé kopyto, diagonálne kopyto, medvedie kopyto.

Kopytá môžu mať ochorenia, ktoré sú chronické alebo náhle čiže akútne ochorenia kopýt. Tieto ochorenia kopýt sú sprevádzané rôznymi bolesťami a je to vidieť na intenzite krívania u koňa.

Čo z rozštiepeným kopytom?

Takéto kopyto značí, že je porucha celistvosti rohovej steny vo zvislom smere. Príčinou rozštiepenia môže byť poranenie korunkového okraja, tvrdá nepoddajná rohovina, rôzny tlak na kopyto, zle podkutie, alebo aj neprimerané pracovné podmienky, môžu byť dôvodom rozštiepenia kopýt. Pokiaľ je rozštiepené kopyto, len na povrchu nie je to až taký problém, ako keď ide až k rozštiepeniu kopytnej škáry. Keď to ide až do kopytnej škáry môže to spôsobiť zápal.  Prevenciou proti tomuto ochoreniu je pravidelná korektúra kopyta.  Ak je vážny zápal, mal by to pozrieť aj veterinárny lekár. 

K rozštiepenému kopytu môže dôjsť aj vtedy, keď je porucha tvorby rohoviny – vtedy ide väčšinou o celoorgánovou poruchu, ktorá je podmienená zlou výživou, plemennou príslušnosťou, dedičnosťou, nevhodnými pracovnými podmienkami a pod.

Voľný chodidlový okraj je spôsobený v drobení a nepevnosti bielej čiary, a tým vznikne rôzne široká a smerom nahor sa zužujúca štrbina. Dá sa to zistiť tým, že keď sa pobúcha po kopyte, tak je počuť dutý zvuk na stene. Často dôjde k vylomeniu nosného okraja. Tu sa pri podkúvaní skráti predná stena s nosným okrajom, podkova bude v prednej časti širšia, aby kryla vzniknutý defekt proti nečistotám, piesku, blata, kamienkom a podobne.

Hniloba rohovinovej strelky je ochorenie, ktoré je horšie liečiteľné. Nevyskytuje sa u každého koňa, je to skôr podmienené prostredím. Príčiny sú nie vždy určiteľné. Závisí od hygieny prostredia, cez kŕmenie, ale aj dedičnú predispozíciu. Ošetrenie prebieha pomocou vysušovacích prostriedkov.Zdroj: dominika-svehlova.cz

Rakovina kopýt, nie je karcinóm, ako to poznáme pri iných orgánoch. Ide vlastne o zápal, ale je to takto pomenované. Príznaky sa do značnej miery veľmi podobajú ako pri hnilobe strelky. Rozdiel je v tom, že pri tomto zápale sa rozpadáva strelka a veľmi zapácha. Môže to práve vzniknúť zo zanedbania hniloby a prerásť až do takejto rakoviny kopyta. Prevencia spočíva teda v tom, že budeme kopyto pravidelne ošetrovať, upravovať. Ochorenie je dedičné a taktiež sa dá povedať, že sa vyskytuje v určitých lokalitách a určitých plemien koní. Liečba je dlhodobá, pracná a dosť finančne náročná. Radikálnou liečbou je odstránenie tkaniva , ktoré sa opakovane zapaľuje a štiepi. Následne sa nasadzuje krycia podkova, ktorá zabraňuje následnému poškodeniu tkaniva.

Zdroj: veterinarkoni.cz/rakovina-kopyt/

Akútne schvátené kopyto

Je to forma aseptického zápalu kopytnej škáry. Príčinami sú nevhodné krmivo, prežratie sa koncentrovaným krmivom, tvrdá a rýchla práca na nevhodnom podklade.

Príznakmi sú vysoká teplota, poruchy trávenia, dýchavičnosť, krívanie. Pri týchto príznakoch sa ihneď musí upraviť kŕmna dávka a jej zloženie, vynechať koncentrované krmivá, nohy namočiť do studenej vody a v neposlednom rade zaistiť veterinárnu liečbu.

Schvátené kopyto je následkom akútneho ochorenia. Kopyto, ktoré je schvátené sa za určitú dobu stane deformovaným, v prednej časti steny narastie rôzne veľký rohovinový val, pätky sú enormne vysoké. Chodidlo vyzerá ako silné kopyto, ale biela čiara je rozšírená, časom môže dôjsť k rotácii kopytnej kosti. Ak je ihneď poskytnutá pomoc, dôjde k vyliečeniu.

Podkova, ktorá sa dáva na takéto ochorenie kopyta, má byť dostatočne široká, pri prvom podkovaní sa pribíja za studena, zákrok sa ukončí špeciálnymi uvoľňovacími rezmi. Sú to rezy, ktoré sú asi 7 mm široké, patrične hlboké. Sú to rezy, ktoré sú zvislé, vodorovné alebo šikmé. V podstate sa používajú všade tam, kde potrebujeme uvoľniť kopytnú stenu.

Zdroj: http://kopyta.com/kopyta/schvaceni.html

Špeciálne účely podkovania koní

Ťažné kone sa vyžívajú v lesnom hospodárstve, kde sú náročné pracovné podmienky. Podkova musí byť vhodne ťažká, pevne pripevnená, v zime a v nepriaznivom počasí by mala mať ozuby, ktoré zabraňujú šmyknutiu.

Športové kone tieto kone pracujú v rýchlosti, takže je dobré používať ľahšie podkovy.

Dostihové kone pri týchto koňoch sa využíva dostihová podkova, ktorá je väčšinou lisovaná z kovu. Je ľahká a krátka, ramena podkovy môžu byť zakončené vykovanými ozubami do výšky 10 mm.

Použitá literatúra:

Dušek J., Chov koní, vydalo Nakladatelství Brázda, s.r.o. Praha, ISBN 978 80 209 0388 4

Flade J.E. a kol. Chov a športové využitie koní , Bratislava 1990, ISBN 80 07 00252 9

Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!