Kompetencie odborníkov v rehabilitácii koní

     Rehabilitácia je komplexný proces, ktorého úlohou je zmierniť priebeh ochorenia, zmenšiť deficit a urýchliť zaradenie pacienta späť do normálneho života, či aktívneho športu. Nemenej dôležitá oblasť rehabilitácie je prevencia. Oblasť rehabilitácie v súčasnej dobe napreduje a ponúka rôzne možnosti terapie na všetkých možných úrovniach a oblastiach. Poďme sa teda pozrieť kto je kto, aké má vzdelanie a aké má využitie, či miesto v rehabilitácii koní.

Veterinár - absolvent 6-ročného medicínskeho štúdia na vysokej škole. Má všeobecný rozhľad, pozná všeobecné diagnostické metódy, má komplexné myslenie a znalosti z rôznych oblastí (anatómia, fyziológia, patofyziológia, neurológia, interná medicína,..). Mal by byť zavolaný k zvieraťu ako prvý v prípade akéhokoľvek zdravotného problému, či zmenách v správaní. Následne rozhodne o konkrétnej liečbe alebo odporučí špecialistu a (v ideálnom prípade) konzultuje možnosti a postupy liečby s ním.

Ortopéd - veterinár so špecializáciou na odbor ortopédia, s postgraduálnym vzdelaním v diagnostike a liečbe ortopedických (štrukturálnych pohybových) porúch. Používa špeciálne pohybové a ohybové klinické testy aj diagnostické zariadenia (ultrazvuk, RTG,...). Voláme ho v prípade krívania, bolesti chrbta či iných pohybových problémov.

Neurológ - veterinár so špecializáciou na odbor neurológia, s postgraduálnym vzdelaním v diagnostike a liečbe neurologických porúch. Používa špeciálne pohybové testy, prípadne diagnostické zariadenia (EMG,...). Voláme ho v prípade zvláštnych - nie bežných fyzických reakcií koňa, pri neobvyklej strate svalovej hmoty, poškodení alebo strate normálnej funkcie (napr.svalu, či končatiny,...), extrémne zvýšeného napätia svalov, strate stability, tackavej chôdzi, či dokonca opakujúcich sa zakopnutiach a pádoch koňa až na zem.

Chiropraktik - veterinár a absolvent postgraduálneho štúdia chiropraxie v zahraničí. Venuje sa len tejto metóde, pokiaľ sa nevzdeláva aj v iných metódach terapie. K diagnostike používa pozorovanie pohybu, pohybové skúšky, vyšetrenie kĺbnej pohyblivosti, prípadne neurologické testy. Voláme ho na doporučenie všeobecného veterinára, prípadne hneď ako spozorujeme rôzne pohybové problémy zvieraťa alebo zmeny v správaní (nervozita, stres, vyhadzovanie, neprijímanie sedla, odmietanie činností...).
*Chiropraxia je metóda, základom ktorej je presvedčenie, že vznik poruchy alebo nedostatočná funkcia je zapríčinená nedostatočnou inerváciou. Miesta, kde je pohybová blokáda sú nazývané subluxáciami (v bežnej medicínskej terminológii je význam tohto slova iný). Metóda používa k obnoveniu pohyblivosti a tým k zlepšeniu toku nervového signálu manipuláciu. Manipulácia má presne popísaný smer a techniku pôsobenia. Pôsobí na väzivové tkanivo v okolí kĺbnych spojení, vyvoláva reflexnú reakciu, ako aj vegetatívnu odozvu v organizme (ukľudnenie, prekrvenie, úľava od bolesti, zmena svalového napätia, obvykle aj urýchlenie látkovej výmeny, zvýšené močenie a ďalšie...)

Osteopat - Veterinár a absolvent postgraduálneho štúdia osteopatie v zahraničí. Využíva k diagnostike pohybové skúšky a testy kĺbnej pohyblivosti, či pohyblivosti mäkkých štruktúr (podkožie, svaly, väzy, fascie,...). Voláme ho na odporúčanie všeobecného veterinára, prípadne hneď ako spozorujeme rôzne pohybové problémy zvieraťa alebo zmeny v správaní (nervozita, stres, vyhadzovanie, neprijímanie sedla, odmietanie činností,...).
*Osteopatia - druh alternatívnej medicíny, ktorý v terapii používa manuálne, myofasciálne (svalovo-fasciálne) a kĺbné manipulácie. Rovnako ako chiropraxia je tento prístup komplexný. Predpokladá funkčné vzťahy medzi oblasťou hlavových a panvových spojení a rieši takisto vnútorné orgány prácou s fasciami.

Fyzioterapeut - nie je veterinár! Zvieracia fyzioterapia sa na Slovensku ani v Čechách zatiaľ nedá študovať. Štúdium je dostupné v zahraničí a obvykle trvá minimálne 2 roky. K prihláseniu na štúdium zvieracej fyzioterapie je nutné mať ukončené štúdium ľudskej fyzioterapie (aspoň základný stupeň - 3 roky), alebo byť lekár s atestáciou v odbore rehabilitácia, prípadne veterinárny lekár. Absolvent má komplexný a široký rozhľad v rôznych možnostiach diagnostiky a metód terapie pohybového a lymfatického systému. Má široké znalosti v oblasti anatómie, biomechaniky, fyziológie, patofyziológie, neurológie a základné znalosti z internej oblasti. Liečba má podobu manuálnej (práca rukami, mobilizácia, priame ovplyvňovanie mäkkých štruktúr, lymfatického systému a kĺbnych spojení), fyzikálnej (využívanie tepla, chladu, vody, elektrického prúdu, pôsobenia magnetického poľa, ultrazvuku a ďalších v rôznych podobách) alebo pohybovej terapie (korekcia pohybových návykov, stabilizačný tréning, úprava režimu,...). Má vedomosti aj v oblasti správnej ergonómie sediel, úpravy kopýt a zubov. Mal by byť volaný až po návšteve veterinára, ideálne po jeho odporúčaní a pracovať s ním v kooperácii. Je to najvyšší možný špecialista v odbore rehabilitácia, ale k svojej práci nevyhnutne potrebuje veterinára, kvôli vylúčeniu interných príčin v zmysle komplexnej liečby a možných kontraindikácií (prípadov, kedy je tá ktorá terapia nevhodná).

Equine body worker - konský masér, absolvent uceleného rekvalifikačného kurzu so základnými znalosťami v anatómii, fyziológii a biomechanike, trvajúceho s podmienenou študijnou praxou takmer rok. Štúdium je dostupné len v zahraničí. Voláme ho na odporúčanie veterinára k svalovým ťažkostiam a poúrazovým stavom pri súbežnej liečbe veterinárom. Má hlavne nezastupiteľné miesto v prevencii úrazov pri športe (aj v hobby úrovni) a pravidelnej regenerácii.
*Equine body work (EBW) - používa celostné masážne techniky, ale aj strečingové cvičenia. Je zameraná hlavne na mäkké štruktúry tela (svaly, šľachy, väzy, fascie, podkožie,...). Masáž zvyšuje prekrvenie, urýchľuje výživu, podporuje svalovú a mentálnu relaxáciu a zvyšuje pružnosť mäkkých tkanív.

Terapeut Dornovej metódy - človek, ktorý absolvoval základný seminár (3-dňový) + pracovný seminár (2-dňový) + asistencie na základných kurzoch, predložil 50 kariet rôznych pacientov a úspešne absolvoval skúšky. Až potom sa z neho stáva doporučený terapeut Dornovej metódy. Status DoTh. DornTherapist sa udeľuje na tri roky a terapeut sa zaviazuje dodržiavať stanovené a dohodnuté pravidlá. Tieto pravidlá sú zároveň súčasťou stanov Asociace terapeutů Dornovy metody pro zvířata (v Čechách). Doporučení terapeuti majú povinnosť spolupracovať s veterinárnymi lekármi a v zozname doporučených terapeutov Českej a Slovenskej republiky sú vždy uvedení spolu s veterinárnym lekárom, pokiaľ sami nie sú veterinárnymi lekármi.
*Dornova metóda - terapeutický koncept, ktorý vznikol na základe empirických pozorovaní a skúseností sedliaka v Nemecku. Predpokladá, že rôzne ťažkosti sú spôsobené nesprávnym uložením kostí a ich nápravou sa stav vráti do normálu.

    Každý z uvedených terapeutov má v rehabilitačnom procese svoje miesto. Títo odborníci by mali spolupracovať za účelom dosiahnutia čo najefektívnejšej starostlivosti našich koní. Vyššie uvedené vymenovanie terapeutov nie je konečné, je však najdostupnejšie na Slovensku. Existujú samozrejme ešte ďalšie prístupy terapií ako čínska medicína, homeopatika, akupunktúra,...ktoré majú takisto vplyv na pohybový aparát. Možností je naozaj veľa, preto je dobré sa vedieť orientovať pri výbere vhodného odborníka. Nesmieme však zabúdať, že pri nedostatočnej legislatíve v tomto odbore na Slovensku sa odborníkom tituluje žiaľ aj nedostatočne vzdelaný laik. Aj pri najlepšom možnom úmysle môže byť terapia pri nedostatočných znalostiach nebezpečná. Preto ostáva len na nás samotných, majiteľoch koní, aby sme pri výbere vhodného terapeuta dbali na jeho dostatočné a preukázateľné vzdelanie. Zdravie našich koní je predsa našou najvyššou prioritou.


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!