Aj kone nosili sandále

Keď kôň pravidelne pracuje, dochádza k opotrebovaniu kopýt, tým sa znižuje pracovná výkonnosť koní. Aby sa kopyto veľmi neopotrebovávalo je potrebné podkutie. V minulosti to boli takzvané hiposandále, ktoré boli zhotovené z rôznych materiálov (lyko, slama, koža, textília, trávy, dreviny a pod.) Dlho však nevydržali, pretože sa rozpadávali,

Podkovy zo železa sa začali používať približne v 9 storočí a to spolu s rozvojom spracovania kovov.

Oceľ na kopyte

Podkova je špeciálne upravený pás ocelí, ktorý sa pripevňuje pomocou podkovákov (špeciálne klince na podkovy). Kopyto sa tak opraví, najmä kvôli pracovnej záťaži alebo aj zo zdravotných dôvodov na kopyte.

Okrem oceľových podkov, sa podľa technických možností používajú aj podkovy, ktoré sú vyrobené z hliníku, gumy a podobne.

Aj podkovy sa delia na rôzne typy, ako napríklad podkova pre pravú prednú končatinu, podkova pre dostihové kone, podkova ťažká, podkova mesiačikovitá a iné.

Podkovy sa vyberajú podľa toho akú majú hmotnosť, veľkosť a aká je ich dĺžka. To všetko sa prispôsobuje na kopyto u koňa, ktorému podkovu ideme nasadiť.

Takže postup pred podkúvaním je nasledujúci:

  • prehliadka koňa, ktorý musí v pokoji stáť a byť predvedený po rovnom povrchu. Tu sa posudzuje či nekríva, aký má dopad končatín na zem. Pozerá si to podkúvač z oboch strán koňa.
  • Následne sa upravia kopytá a prispôsobia podkovy pre daného koňa.
  • Nasleduje podkúvanie koňa. Priloží sa podkova na kopyto a pribije sa pomocou podkovákov.
  • Keď je kôň podkutý, znova sa urobí prehliadka, ako kôň došľapuje na končatiny.
  • Následne si jazdec sleduje kopytá a podkovy a privolá podľa potreby podkúvača.

Podkúvanie, ktoré sa naplánuje závisí od veku koňa,  ochorení kopýt, na pracovnom zaťažení, využití koňa a podľa toho ako rýchlo rastie rohovina na kopyte. Približne sa podkúvanie opakuje po dvoch mesiacoch.

Ani podkúvanie nie je vždy dokonalosť

Tak ako vo všetkom aj pri podkúvaní môže prísť k nežiaducim dopadom na kopyto. Zväčša to má za následok nesprávne podkutie koňa. Keď sa napríklad pred podkutím zle upraví kopyto. Poprípade ak sa prehliadne ochorenie kopyta a cez to sa podkúva kopyto. Stáva sa dosť často aj nesprávny výber podkovy pre daného koňa (môže ísť o to , že je podkova buď veľmi hrubá, krátka, úzka, alebo veľká, široká, ťažká a podobne). Keď je nedostatočne zhotovená podkova. Ale ide aj o dané prichytenie podkovy, keď sa prichytí veľmi silno a na nesprávne miesto koňa to môže tlačiť, a tým zvykne krívať. V opačnom nedostatočnom pritiahnutí, kôň rýchlo podkovu stratí a môže sa rozštiepiť rohovina z kopyta, to následne potrebuje opakovanú korektúru.

Kopyto potrebuje starostlivosť

Kopyto je anatomický útvar ako uvádza Dušek (2011) vo svojej knihe Chov koní. A tak sa je treba aj k tomu postaviť. Každodenné ošetrovanie koňa spočíva aj v každodennom ošetrovaní kopyta. Podobne ako iné časti tela aj kopyto môže postihnúť nejaké ochorenie, ktoré zhorší nie len zdravotný stav u koňa ale taktiež znemožní využívanie koňa v športe alebo pri práci.

Kopyto má svoje zloženie, ktoré má určité časti. Má kopytnú kosť, strelkovú kosť, korunkovú kosť. Kopyto má aj chrupavky a strelku. Kopytnú škáru, ktorá je dôležitou súčasťou kopyta. Škára spája už spomenuté časti kopyta s vytvorením rohového púzdra. Možno by sa nám to ani nezdalo, ale kopyto je veľmi prekrvené, má prstové tepny, ktoré privádzajú krv do kopyta. Preto, keď sa kôň zle podkuje tak kopyto môže silno krvácať a reagovať na silný dyskomfort, ktorý spôsobuje bolesť.

Ako podkuť drezúraka

Ako sme už vyššie v článku spomínali, podkúvanie je dôležitou súčasťou pri športových výkonoch koní. Tak ako sa delí kopyto na rôzne časti, každé kopyto potrebuje svoju vlastnú podkovu, tak je to aj pri rôznych športoch a s tým spojeným podkúvaním koní. V odborných literatúrach uvádzajú autori, že pri drezúrnych a parkúrových koňoch sa najviac namáha stredný medzikostný sval a povrchový ohýbač prsta. Preto pri prehliadke koňa predtým ako bude prvý krát podkutý, sa má správny podkúvač informovať, na čo sa daný kôň používa. Napríklad ak je to spomínané drezúrne jazdenie, tak tam je potrebná podkova, ktorá nedvíha zadnú časť kopyta.

,,Pri koňoch, využívaných na drezúru má podkova od miesta najväčšej šírky kopyta presahovať chodidlový okraj na strany a dozadu len o hornú spiľovanú hranu čo je približne 2 – 4 mm. Predok podkovy môže byť sánkovite zdvihnutý a koniec ramien môžu byť upravené priečnymi alebo šachovnicovitými ryhami. Predné a zadné podkovy sa upravujú ako stíhavky.“ uvádza Popluhár L., 2011.

Podkova preč

Po dvoch mesiacoch od podkutia, musí byť koňovi podkova nepohodlná, pretože z nej už kopyto vyrástlo. Preto sa musí dať dole. Tu je opačný postup ako pri nasádzaní podkovy. Takže prv sa musia vyrovnať nity a následne ich vytiahnuť z podkovy a kopyta. Predtým sa teda musia uvoľniť podkováky(špeciálne klince) pomocou kliešťov. Potom sa kopyto očistí a urobí sa korektúra.

Aj keď sa môže zdať podkúvanie ako tvrdá a ostrá práca pre chlapa, aj tu musí každý podkúvač mať určitý cit pre jemnosť. To najmä vtedy, keď ide snímať podkovu, pretože sa nesmie strhávať násilím. Tým by sa mohlo poškodiť rohové puzdro a zalomiť podkováky v rohovej stene.

Kvíz

1.Z čoho mohli byť zhotovené v minulosti takzvané hiposandále?

a)z kameňa

b)zo slamy, trávy, koža, dreviny

c)zo slonoviny

2. Čo sú to podkováky?

a)podkovy

b)klince, určené na pripevnenie podkovy

c)kone

3. Aká je správny postup pred podkovaním?

a)žiadny postup, hneď podkúvame kopyto

b)pri postupe musí byť veterinár, podkúvač a ošetrovateľ

c)prehliadka koňa, ktorá musí v pokoji stáť a byť predvedený po rovnom povrchu. Tu sa posudzuje či nekríva, aký má dopad končatín na zem. Pozerá si to podkúvač z oboch strán koňa.

4.Z akých kostí sa skladá kopyto?

a) kopytnú kosť, strelkovú kosť, korunkovú kosť

b) záprstnú kosť

c) kopyto nemá kosť

5. Čo je to korektúra kopýt?

a) úprava podkovy

b) keď sa dáva podkova dole z kopyta

c) úprava kopyta, pred nasadením podkovy, korektúra kopýt, sa môže robiť aj bez toho, aby sa podkova nasadzovala. Ide o obrúsenie kopyta, pomocou pilníka a úpravu strelky na kopyte

 

DUŠEK J. a kol.,  Chov koní, Vydavateľstvo: Brádza 2011, ISBN: 9788020903884

POPLUHÁR L. a kol., Jazda na koni. Pezolt, Košice 2002, ISBN: 80 88 797 36 5

Foto:archív 

 

 

 


Komentáre
Pridať komentár

Chcete sa dozvedieť viac alebo máte inú otázku ?
Napíšte nám!